Nahrávam Udalosti

Sky above us – Obloha nad nami

Tento program bude v anglickom jazyku.

Program vhodný pre prvú návštevu, určený dospelým a dospievajúcim.
Pútavou formou ponúka základné astronomické informácie tak, že návštevník získava všeobecný obraz o vesmíre, jeho stavbe, vzdialenostiach, o postavení Zeme vo vesmíre a dôsledkoch tohto postavenia pre život na Zemi a každodenný život človeka. Podujatie pokračuje uvedením doplnkových filmov.

Dĺžka trvania: 25 minút

Dátum a deň podujatia 16. 07. 2019 (Utorok)
Čas podujatia 17:00 - 17:30
Vstupné 2 €
Zoznam všetkých podujatí