Metodický materiál pre školy

Metodický materiál pre školy je oblasť činnosti, ktorej naši kolegovia v minulosti venovali veľkú pozornosť. Tisíce výtlačkov zasielaných po celom území Východoslovenského kraja dnes nahrádzame dátovými súbormi na webovej stránke. Veríme a sme toho názoru, že principiálne spracované témy aj s odstupom času môžu vo vzdelávaní byť v mnohom nápomocné.
Predovšetkým fyzikálne procesy a zákonitosti alebo aj pozorovacie metódy, to sú okruhy tém, s ktorými vám následne na vaše požiadanie vieme pomôcť pri návšteve nášho zariadenia.

Vážení pedagógovia, Vaše reakcie na ponuku metodických materiálov radi prijmeme na adrese hapastropresov.sk. Uvítame informácie týkajúce sa miesta Vášho pôsobenia a špecializáciu.

Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove

Zoznam metodického materiálu:
 1. Prvé predstavy o vesmíre (PDF, 31,7 MB)
 2. Obdobie veľkých premien v astronómii HELIOCENTRIZMUS (PDF, 16 MB)
 3. Základné astronomické pojmy (PDF, 51,7 MB)
  1. Abecedný zoznam zvýraznených pojmov (PDF, 3,8 MB)
 4. Astronómia v príkladoch (PDF, 17 MB)
 5. Slnko (PDF, 45,5 MB)
 6. Ako pozorovať Slnko (PDF, 15,9 MB)
 7. Zem ako planéta (PDF, 29,8 MB)
 8. Slnečná sústava (PDF, 30,7 MB)
  1. Tabuľky (PDF, 7,2 MB)
 9. Astrotesty (PDF, 180 kB)
  1. Otázky (PDF, 23,2 MB)
  2. Odpovede (PDF, 1,2 MB)
 10. Albert Einstein – k 100. výročiu narodenia (1979) (PDF, 8,4 MB)
  1. Obrázky (PDF, 9,5 MB)
 11. Orientácia na Zemi a oblohe – vystrihovačky (PDF, 4,8 MB)
  1. Manuál (PDF, 1,9 MB)
 12. Ako pozorovať meteory, analýza magnitúd a osobných chýb vizuálnych pozorovaní meteorov (PDF, 15,4 MB)
  1. Tabuľky (PDF, 6,4 MB)
 13. Newtonov gravitačný zákon, gravitačné pole a Keplerove zákony (PDF, 15,3 MB)
 14. Čas a kalendár (PDF, 30 MB)
   1. Vzťah medzi miestnym a stredoeurópskym časom (PDF, 405 kB)
 15. Astronomické súradnicové systémy a orientácia na oblohe (PDF, 32,2 MB)
 16. Pracovné listy pre 4. ročník ZŠ (PDF, 14,2 MB)
  1. Metodické poznámky (PDF, 6,1 MB)
  2. Prílohy (PDF, 578 kB)
 17. Vývoj ďalekohľadov a astronomických komôr a amatérska konštrukcia ďalekohľadov (PDF, 29,2 MB)
 18. Hmota z prázdnoty utvořená (PDF, 9,3 MB)
  1. Obrázky (PDF, 1,5 MB)
 19. Základy astronomickej fotografie (PDF, 24 MB)
 20. História raketovej techniky a raketových motorov (PDF, 15,1 MB)
 21. Premenné hviezdy (PDF, 36,9 MB)
  1. Graf a tabuľka (PDF, 3,3 MB)
 22. Gravitační kolaps a fyzika černých děr (PDF, 33,5 MB)
  1. Obrázky (PDF, 2,7 MB)
 23. Medzihviezdna hmota (PDF, 19,8 MB)
 24. Návrh plánu práce astronomických krúžkov pre 5. až 8. ročník ZŠ (PDF, 29 MB)
 25. Špeciálna teória relativity (PDF,17 MB)
  1. Opravy (PDF, 305 kB)
 26. Výskum kozmu pomocou umelých družíc a kozmických sond (PDF, 31,8 MB)
 27. Rádioastronómia (PDF, 23,2 MB)
 28. Rozvíjanie dialekticko-materialistického obrazu sveta na vyučovacích hodinách fyziky (PDF, 9 MB)
 29. Vzorové plány práce astronomických krúžkov pre 3. a 4. ročník ZŠ (PDF, 9,2 MB)
  1. Príloha (PDF, 2,7 MB)
 30. Vznik a vývoj hviezd (PDF, 22,4 MB)
 31. Podivná kvarková hmota (PDF, 11,1 MB)
  1. Obrázky (PDF, 540 kB)
 32. Inflačný vesmír (PDF, 23,8 MB)
  1. Obrázky (PDF, 3,2 MB)
 33. Človek vo vesmíre (PDF, 25,6 MB)
 34. Galaktická a mimogalaktická astronómia (PDF, 32,9 MB)
 35. Základné poznatky o tvorbe audiovizuálnych programoch (PDF, 73 MB)
 36. Vzdialenosti a veľkosti rôznych objektov vo vesmíre (PDF, 24,4 MB)
 37. Filozofia a astrofyzika (PDF, 16,4 MB)
 38. Meteorológia (PDF, 41,4 MB)
 39. Pohyby telies v slnečnej sústave (PDF, 25,1 MB)
 40. Využitie počítačov v astronomických zariadeniach a v astronomických krúžkoch (PDF, 14,4 MB)