Podrobný popis organizácie návštevnosti

Náš aktuálny mesačný rozvrh programov vám umožní orientáciu v podujatiach, ponúkaných predovšetkým v termínoch: streda (dve v mesiaci), štvrtok a sobota. Iba niektoré druhy podujatí sú umiestňované aj v ostatné dni v týždni. Všetky termíny v tejto časti nášho návštevného kalendára sú vyhradené pre návštevy jednotlivcov, nie organizovaných skupín.

Počas pracovných dní v období prázdnin operatívne umožňujeme vstup verejnosti aj v ďalších v termínoch, ktoré nájdete zverejnené na – Rezervačný kalendár. Tieto termíny nie sú zahrnuté v aktuálnom Programe pre verejnosť.
VSTUPNÉ: V tomto prípade ak ponúkame účasť na detskom programe, cena vstupenky je v zverejnenom termíne 1 €, mimo zverejnený termín 2 €, minimálne však 10 € za predstavenie.
Ak v takýchto dňoch ponúkame program pre dospelých, cena vstupenky je uvedená spolu s titulom daného programu.

Dovoľujeme si vás ešte upozorniť na:

  • jednotnú výšku vstupného – zľavy zo vstupného priznávame iba v prípade skupinových návštev
  • hotovostnú formu úhrady vstupného
  • rezerváciu vstupeniek na podujatie – je možná, ale nie nevyhnutná

Pobyt vo hviezdnej sále môže u niektorých osôb ale predovšetkým u detí do troch rokov vyvolávať negatívne reakcie. V záujme zachovania nerušeného priebehu našich podujatí prosíme predovšetkým rodičov, aby prítomnosť malých ratolestí na podujatiach tohto druhu zodpovedne zvažovali.

Pre prebiehajúce rekonštrukčné stavebné práce sú z ponúkaných termínov vylúčené stredy (verejné pozorovania).