Slnko predstavuje osobitú oblasť našej práce

Odborné pozorovania

História:

Oblasť našich pozorovaní vychádza zo systematického monitorovania slnečnej atmosféry ešte na súkromnom observatóriu v tridsiatych rokoch minulého storočia. Organizácia má vďaka tomu jedinečný archív 13 000 dnes už aj  digitálnych slnečných zákresov. Databáza Archív Slnka  je umiestnená na serveri Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Aktuálne:
  1. Pravidelné zakresľovanie slnečnej fotosféry s následným vyhodnotením kresby a spracovaním z hľadiska aktivity až po stupeň jednotlivých relatívnych čísel.
  2. Pravidelné mesačné vyhodnotenie slnečnej aktivity do protokolov a ich zaslanie do medzinárodných centier v Bruseli a Sezimovom Ústi.
  3. Systematická koordinácia činnosti a zabezpečenia správneho chodu siete pozorovateľov slnečnej fotosféry na území Slovenska. Výsledným produktom je vydanie každoročného periodika, v ktorom sú spracované a publikované pozorovania jednotlivých pozorovateľov – Bulletin o pozorovaní Slnka.
  4. Prevádzkovanie on-line aplikácie na našej webovej stránke – Aktuálne relatívne číslo (RaF) – okamžité a nepretržité uverejňovanie napozorovaného aktuálneho relatívneho čísla (R) a počtu fakulových polí (F) zo siete pozorovacích staníc.

Miesto pozorovania: kupola hlavného ďalekohľadu
Čas: denne

Pozorovania pre verejnosť

Pre záujemcov o pozorovanie slnka ponúkame dva spôsoby, ako je možné bezpečne poznávať našu najbližšiu hviezdu.

Prvý spôsob predstavuje techniku pozorovania využívanú pre zákres slnečnej atmosféry a spočíva v premietnutí slnečného disku s cieľom zaznamenávania polôh jednotlivých útvarov na povrchu Slnka.

Druhý spôsob využíva priamy pohľad do okulára špeciálneho ďalekohľadu pre vizuálnu registráciu ďalších dynamických prejavov Slnka.

Miesto pozorovania: kupola hlavného ďalekohľadu, terasa hvezdárne, externé
Akcia: Európske solárne dni, Medzinárodný deň hvezdárni a planetárií, Ekofest (Ekopark Holá hora), návštevy na školách
Čas: Ročný plán podujatí, Program pre verejnosť