Mimoriadne výstavy

UNIVERZUM (od 6.10.2016)
– prezentácia umeleckých fotografií študentov SOŠ Košickej v Prešove

Spaces (28.10.2015 – 14.3.2016)
– prezentácia umeleckých fotografií študentov SOŠ Košickej v Prešove

The Spirit of The Time (18.11. – 1.3. 2015)
– prezentácia umeleckých fotografií študentov SOŠ Košickej v Prešove

Slovenská cesta do mikrokozmu (8.10. – 13.11. 2014)

Výstava leteckých a raketových modelov (15.5. – 11.7. 2014)
– prezentácia MK v Bardejove

Tajomstvo svetla a vody (1.1. – 30.4. 2014)
– prezentácia umeleckých fotografií od Daniely Rapavej (Rimavská Sobota)