CERN, 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike

Abstrakt:

29. septembra 2014 si pripomenieme 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve, špičkovej vedeckej inštitúcie v oblasti časticovej fyziky.

CERN disponuje systémom výkonných urýchľovačov elementárnych častíc a jadier. Najvyššie energie častíc, unikátne v svetovom meradle, poskytuje urýchľovací komplex LHC, uvedený do prevádzky v roku 2009. Na tomto urýchľovači bol pred dvomi rokmi objavený posledný kamienok do mozaiky štandardného modelu elementárnych častíc, tzv. Higgsov bozon.

Prednáška popisuje história vzniku a budovania CERNu a jeho unikátnej experimentálnej základne, ako aj hlavne fyzikálne výsledky, získané na urýchľovačoch CERNu. Slovensko je členským štátom CERNu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Prednáška upriamuje pozornosť na účasť a výsledky slovenských fyzikov a inžinierov v projektoch CERNu, a tiež na možnosti, poskytovane CERNom slovenskej vedeckej komunite i priemyselnej oblasti.

Výstava – Slovenská cesta do mikrokozmu