TROCHU ASTRONÓMIE AJ NA DOMA

Dóležité upozornenie pre záujemcov o štúdium astronómie!
SÚH v Hurbanove oznamuje zámer otvoriť nový ročník pomaturitného štúdia astronómie. Viac sa dozviete na:
https://www.suh.sk/organizujeme/pomaturitne-studium-astronomie/

Na trávenie voľného času ale aj pre rozšírenie možností astronomického vzdelávania v podmienkach školy si vás dovoľujeme upozorniť na niektoré formy a témy zverejnené na našej webovej stránke:

Metodický materiál pre školy

Elektronické publikácie

Séria krátkych dokumentov o histórii hvezdárstva v Prešove:
Storočia astronómie v Prešove – Úvod
Storočia astronómie v Prešove – Ján z Prešova
Storočia astronómie v Prešove – Ján Adam Rayman

Záznamy vystúpení Pred prešovským publikom

Metodický a propagačný materiál na predaj

Odkazy na niektoré kozmické zaujímavosti zo sveta sú umiestnené na:
www.astropresov.sk/zo-sveta/bleskove-spravy

Priebežné prehľadové astronomické informácie:
situácia na oblohe
dianie na oblohe
články

Galéria výtvarných prác súťaže je tiež k dispozícii

Krátky film o svetelnom znečistení – Hľadáme Tmu

Kozmonautika – Kronika