Vybrané astronomické a technologické projekty

Cassini /2015 predpoklad existencie podpovrchového globálneho oceánu na Encelade zakladá na detekcii mierneho kmitania tohto mesiaca Saturna
lokalizácia prvého mimozemského jazera (na Titane/Saturn)

CURIOSITY /2015 potvrdenie prítomnosti podpovrchovej vody /Mars

Genesis – prvé vzorky slnečného vetra, doručené (neplánovane tvrdým dopadom návrat. púzdra) 2014

HST /2015 registrovanie, zmenšovanie červenej škvrny na Jup
– prvenstvá: zachytenie obehu extrasolárnej planéty a prítomnosť organických molekúl v atmosfére exoplanéty

KEPLER /2016 mal teleskop na konte 1284 objavených exoplanét

MAVEN /2016 preukázanie, že Mars prichádza vplyvom slnečného vetra každú sekundu o približne sto gramov atmosféry

ME – hlbinné radarové merania odhalili masívne vrstvy podpovrchového permafrostu od pólov až k 60° šírky /Mars

MESSENGER /analýza snímkov v r. 2016  naznačila prítomnosť grafitu ako vysvetlenie tmavého sfarbenia povrchu planéty Merkúr

MO – interferometrická sonda lokalizovala miesta s vodným ľadom – výlučne polárne oblasti; vizuálne sprostredkovala plochy, kde na základe morfológie je veľká pravdepodobnosť o prítomnosti tečúcej vody (vyschnuté riečištia) – v minulosti Marsu. Na južnej pologuli odhalila jarné erupcie plynov z podpovrchu. Poskladaním topografických údajov Mars Global Sureyor s dátami vlastného interferometra naznačila možnosť existencie morí (na základe vysokej koncentrácie drasel solí).

MRO prvenstvo v identifikácii povrchovej vody
– povrchová lokalizácia: karbonáty,  pri ktorých je pravdepodobnosť vzniku hydratovaním olivínu a opál ako dôsledok predpokladaného kontaktu horniny s vodou. Zaznamenal kamenné lavíny /Mars.

Najväčším úspechom Opportunity (MER↑2003) bol objav minerálu – jarositu, potvrdzujúceho existenciu povrchovej vody v histórii Marsu. Sonda v kráteri Endurance objavila železo-niklový meteorit, prvý meteorit nájdený na inej planéte.

24. marec 2015  Opportunity sa stal prvým človekom vyrobeným strojom, ktorý prešiel maratónsku vzdialenosť 42,195 km na povrchu iného vesmírneho telesa.

Phoenix – potvrdenie  zmrznutej vody v povrchových horninách /Mars – do r 2018

Sentinel – popri projekte Galileo druhý najvýznamnejśí projekt ESA – Copernicus (6 mld €) počíta s 10 sondami na vyhodnocovanie enviromentálnych, národohosp, urbanistických parametrov

Spektr – ruský vesmírny teleskop unikátny pre schopnosť tvorby veľmi presnej interferometrie (jadrá galaxií, kvazary, pulzary) pri spolupráci s pozemskými rádioteleskopmi