Astronomický krúžok pre pokročilých

Srdečne pozývame všetkých mladých priaznivcov a nadšencov astronómie do nášho krúžku. Radi Vás privítame medzi nami.


Termíny stretnutí:

O termíne prvého stretnutia v školskom roku 2019/20 Vás budeme informovať v januári 2020

Astronómia na internete

Astro – prehľadne spracovaná Slnečná sústava + Vesmír
heavens-above.com – prelety družíc, ISS a Iridium
Astronomický snímok dňa – na každý deň jeden zaujímavý snímok z vesmíru
Instantné astronomické noviny  – novinky zo sveta astronómie
Astronom – slovenská stránka o astronómii
Aldebaran – veľa astronomických informácií a fotografií
NOAO Gallery  – galéria obrázkov vesmíru
Mesiac – všetko o našom Mesiaci