Modrý Mesiac

Mgr. Marek Husárik, PhD., z Astronomického ústavu SAV vysvetľuje: „Nie je jasné, odkiaľ pochádza toto slovné spojenie. Ale určite nemá nič spoločné so samotným zafarbením Mesiaca. Samotný Mesiac totiž nikdy nie je modrý. Modrastý odtieň získa vtedy, ak je v zemskej atmosfére dym z rozsiahlych požiarov alebo popol zo sopečných výbuchov. Častice prachu vtedy musia mať veľkosť iba o trochu viac ako 0,7 mikrometra. Výbuchy sopiek ako Krakatoa (1883), Mount St. Helens (1980) alebo Mount Pinatubo (1991) spôsobili tento efekt. Slovné spojenie Modrý Mesiac je podľa mňa iba poetickým vyjadrením akejsi výnimočnosti, vzácnosti, zriedkavosti.“

Mgr. Marek Husárik, PhD., z Astronomického ústavu SAV vysvetľuje:

(Spracovala: Bibiana Kubašková, VEDA NA DOSAH)

„Vieme, že mesačné fázy sa opakujú približne po 29 dňoch a 12 hodinách. No klasický kalendárny mesiac má 30 alebo 31 dní. To logicky znamená, že určite nastane situácia, kedy v jednom kalendárnom mesiaci nastanú dva splny Mesiaca. Samozrejme, prvý spln nastane začiatkom mesiaca, druhý, modrý, koncom mesiaca. Nesmieme však zabudnúť, že obeh Mesiaca okolo Zeme nie je rovnomerný. Raz je bližšie k Zemi (v čase perigea), raz ďalej (v čase apogea). No okrem toho môže nastať aj stav, kedy v jednom astronomickom ročnom období (jar, leto,…) nastanú až 4 splny Mesiaca. Čiže rozlišujeme dve definície pojmu Modrý Mesiac. Buď je to druhý spln v jednom kalendárnom mesiaci alebo štvrtý spln Mesiaca v jenom ročnom období,“ dodáva astronóm M. Husárik.

Kedy najbližšie zažijeme Modrý Mesiac?

Modré Mesiace môžete najbližšie vzhliadnuť v roku 2018, konkrétne až dva – 31. januára a 31. marca. Následne 31. októbra 2020 a 31. augusta 2023.