Kozmonautika

12 apríl je deň, kedy si pripomíname let prvého človeka do vesmíru – v rámci

Svetového dňa letectva a kozmonautiky.

Pri tejto príležitosti si dávame za úlohu podporiť a oživiť záujem verejnosti o dianie v oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje nie iba poznanie v oblasti astronomického výskumu, ale aj technologické aspekty života mimo vedeckú sféru.

Program je umiestňovaný v termínoch večerných programov v planetáriu (program pre verejnosť).

2016
Pristáli sme na kométe – Misiu ROSETTA (ku kométe Čurjumov-Gerasimenko) priblížil publiku odborník. Ing. Ján Baláž PhD., vedecký pracovník košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa so svojimi kolegami na konštrukcii tejto vesmírnej sondy sám podieľal.
Účasť: 14 návštevníkov

2015
Čo letí v roku 2015? – prednáška poskytujúca prehľad o aktuálnych potrebách a trendoch v kozmonautike.
Program v planetáriu – Hviezdy nášho neba. Účasť: 17 návštevníkov

2014
Čo letí v roku 2014? – prednáška poskytujúca prehľad o aktuálnych potrebách a trendoch v kozmonautike.
Program v planetáriu – Obloha nad nami. Účasť: 13 návštevníkov

2013
Triumfy a pády roku 2003 – prednáška sprostredkujúca dianie v kozmonautike v historickom presune do 10-ročnej minulosti.
Program v planetáriu – Jarná obloha. Účasť: 25 návštevníkov

2012
40 rokov od štartov Apolla – prednáška (V. Kolivoška)
Program v planetáriu – Vesmír je náš svet. Účasť: 34 návštevníkov