Vesmír

4. – 10. október je časové rozpätie, ohraničujúce

Svetový kozmický týždeň

Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí:
4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1
a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore.

Vodítkom pre nás je základná filozofia tejto globálnej iniciatívy, ktorá nás nabáda k sústredeniu pozornosti na spätosť ľudstva s vesmírom.

Organizácia Svetového kozmického týždňa je u nás tradične spätá s výtvarným seriálom Kozmický dizajn.

Iniciatíva SKT prichádza každý rok s novou témou:


Rok 2016: PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK REKONŠTRUKČNÝCH STAVEBNÝCH PRÁC NÁM NEUMOŽNIL PRÍPRAVU PODUJATÍ


Rok 2015: Objavovanie

8. október: Vývoj vesmíru a jeho budúcnosť – prednáška
(Mgr. Martin Vaňko, PhD., Astronomický ústav pri SAV)

VIII. ročník seriálu Kozmický dizajn – FRAGMENTY NEKONEČNA Ján Juhaniak
Kurátorský príhovor (PDF, 262 kB) a plagátik (PDF, 60 kB)


Rok 2014: Vesmír – sprievodca na tvojej ceste
Rok 2014 bol pre našu organizáciu v znamení 30 rokov od otvorenia planetária

(8.10.2014) Priestor v rámci SKT sme dali téme 60 rokov výskumu v Cerne. Prednáška RNDr. Ladislava Šándora, CSc. (podpredsedu Výboru SR pre spoluprácu s CERN)  Slovenská cesta do mikrokozmu, priblížila históriu vzniku a budovania CERNu, vrátane účasti a výsledkov slovenských fyzikov a inžinierov zapojených v jeho projektoch.

Výstavný priestor (8.10.13.11.) sme mali tú česť poskytnúť na sprístupnenie putovnej dvojvýstavy Cern – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike a Slovenská cesta do mikrokozmu. Podrobný komentár k expozícii poskytol RNDr. Eduard Kladiva CSc., pracovník Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach.
Podujatia sa zúčastnilo 43 návštevníkov.

VIII. ročník výtvarno-umeleckej výstavy Kozmický dizajn sme z organizačných dôvodov presunuli na rok 2015.


Rok 2013: Za poznávaním Marsu, objavovanie Zeme

VII. ročník Kozmického dizajnu s názvom Čas, svetlo, priestor poskytol priestor našim vystavovateľom: Vladovi Eliášovi, Kataríne Hudačinovej a Eve Tkáčikovej
Kurátorský príhovor


Rok 2012: Vesmír na podporu a ochranu ľudstva Pri príležitosti SKT 2012 bola zrealizovaná výstava výtvarníka Slava Capeka
„Tušené pohyby v zóne pološera“ v rámci VI. ročníka projektu Kozmický dizajn.
Na vernisáži dňa 16.11.2012 sa zúčastnilo 50 návštevníkov.

RNDr. Danica Jančušková
Kurátorský príhovor


Rok 2011: Aktuálnou témou tejto tradičnej celosvetovej iniciatívy bolo 50. výročie pilotovaných letov do vesmíru. HaP v Prešove ponúkla svojim návštevníkom popoludnie, venované tak histórii ako aj perspektívam letov do kozmu. 6. októbra 2011 bol pre 22 účastníkov tohto podujatia pripravený program, ktorý zahŕňal prezentáciu s kozmickou problematikou (V. Kolivoška), niekoľko krátkych astronomických filmov a program v planetáriu.

Kozmický dizajn – V. ročník. Vernisáž sa konala dňa 12.10.2011 za prítomnosti 35 účastníkov. Spolu s kurátorkou výstavy p. E. Vološčukovou boli v úvodnom slove p. J. Onda predstavení vystavujúci umelci: E. Vološčuková, D. Bohinský a V. Roman (UA)V. Kolivoška


Rok 2010: Záhady vesmíru
Svetový kozmický týždeň 2010 bol vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove prezentovaný pre verejnosť dvoma podujatiami. Vo štvrtok 7.10.2010 v čase od 16.00 do 20.00 hod. prebiehalo podujatie, ktoré zahŕňalo audiovizuálny program pod názvom Od prachu k hviezdam, premietanie filmov z cyklu Základy kozmonautiky, prednášku ISS 2010 (V. Kolivoška) a premietanie filmu o mesiacoch planét slnečnej sústavy. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 67 návštevníkov.

Nasledujúci štvrtok 14.10.2010 bola otvorená výstava Prešove Kozmický dizajnTento IV. ročník sa niesol v znamení pomerne širokého zapojenia umelcov z prešovského kraja  J. Bartka, J. Ondu, J. Drotára, Ľ. Purdeša, I. Živčákovej a E. Vološčukovej, ktorá bola zároveň kurátorkou výstavy. Na vernisáži sa zúčastnilo 45 návštevníkov. Výstava v našich priestoroch trvala do konca roka 2010. Spolu sa na SKT zúčastnilo 112 účastníkov. V. Kolivoška

Kurátorský príhovor (PDF, 114 kB) a Medúza – libreto (PDF, 198 kB)


Rok 2009: Vesmír pre vzdelávanie
III. ročník Kozmického dizajnu nasmeroval našu pozornosť na prácu študenta Strednej umeleckej školy v Prešove Jakuba Jenču. Výstavu s názvom Medzipriestory sme otvárali pri prítomnosti 38 návštevníkov.


Rok 2008: Výskum vesmíru
V roku 2008 bol v rámci SKT pripravený nový program pod umelou hviezdnou oblohou planetária pod názvom Kozmos Cesty do vesmíru, ktorý sa uvádzal počas dvoch dní 7. a 8. októbra vo večerných hodinách. Na tomto hudobno – dokumentárnom pásme o histórii a súčasnosti kozmonautiky v oblasti rakiet, raketoplánov, kozmických staníc a vesmírnych ďalekohľadov sa zúčastnilo spolu 35 návštevníkov.
Pri príležitosti SKT bol vo výstavných priestoroch planetária zrealizovaný II. ročník výstavy Kozmický dizajn autorky Mgr. art. Evy Tkáčikovej a kurátorky PhDr. Edity Vološčukovej. Na vernisáži výstavy dňa 11. novembra 2008 sa zúčastnilo 80 návštevníkov. Výstava trvala až do konca roka 2008.
RNDr. Danica Jančušková


Rok 2007: 50 rokov v kozme
Svetový kozmický týždeň 2007 bol realizovaný s finančnou podporou MK SR.
Široká paleta aktivít postihovala ponuku prednášok (História kozmických letov, Aktuálne dianie v kozmonautike – V. Kolivoška) a premietanie filmov. Do ponuky metodických a propagačných materiálov sme zaradili aj novú sériu pohľadníc s kozmonautickou tematikou.

Iniciatíva SKT nabáda k čo najpestrejším formám a prístupom pri sprostredkovávaní vesmírnej problematiky. Za obohacujúce v tomto smere a v tom, ako vnímame našu existenciu vo vesmíre, sme videli –zapojenie výtvarného umenia.

Program SKT 2007 v znamení veľkej výtvarno-umeleckej výstavy v priestoroch Divadla J. Záborského v Prešove – Kozmický dizajn (1.10. – 30.10.2007).

Vystavovali:
Eva Tkáčiková, Anna Hausová, Edita Vološčuková, Ľubo Purdeš, Jaro Drotár, Vlado Eliáš, Juraj Novotný a Vasil Roman (UA).

Početnosť autorov, ideový rozsah a technická pestrosť tvorby pre túto oblasť presvedčili o zmysle a potrebe vnímať túto prezentáciu ako

 

I. ročník výtvarno – umeleckej výstavy Kozmický dizajn

Oficiálna stránka Svetového kozmického týždňa – World space week je:
www.worldspaceweek.org