Kozmický dizajn

Program SKT 2007 v znamení veľkej výtvarno-umeleckej výstavy v priestoroch Divadla J. Záborského v Prešove – Kozmický dizajn (1.10. – 30.10.2007).

Vystavovali:
Eva Tkáčiková, Anna Hausová, Edita Vološčuková, Ľubo Purdeš, Jaro Drotár, Vlado Eliáš, Juraj Novotný a Vasil Roman (UA).

Početnosť autorov, ideový rozsah a technická pestrosť tvorby pre túto oblasť presvedčili o zmysle a potrebe vnímať túto prezentáciu ako

 

I. ročník výtvarno – umeleckej výstavy Kozmický dizajn

KOZMICKÝ DIZAJN – PREHĽAD

VIII. ročník seriálu Kozmický dizajn – FRAGMENTY NEKONEČNA Ján Juhaniak
Kurátorský príhovor (PDF, 262 kB) a plagátik (PDF, 60 kB)

 

SKT 2015: Objavovanie


VIII. ročník výtvarno-umeleckej výstavy Kozmický dizajn sme z organizačných dôvodov presunuli na rok 2015. / 30 rokov od otvorenia planetária/

SKT 2014: Vesmír – sprievodca na tvojej ceste


VII. ročník Kozmického dizajnu s názvom ČAS, SVETLO, PRIESTOR poskytol priestor našim vystavovateľom: Vladovi Eliášovi, Kataríne Hudačinovej a Eve Tkáčikovej
Kurátorský príhovor

SKT 2013: Za poznávaním Marsu, objavovanie Zeme


VI. ročník projektu Kozmický dizajn: TUŠENÉ POHYBY V ZÓNE POLOŠER – Slavo Capek
Vernisáže dňa 16.11.2012 sa zúčastnilo 50 návštevníkov.
Kurátorský príhovor

SKT 2012: Vesmír na podporu a ochranu ľudstva


V. ročník projektu Kozmický dizajn – vystavovali : E. Vološčuková, D. Bohinský a V. Roman (UA).

SKT 2011: 50. výročie pilotovaných letov do vesmíru


Kurátorský príhovor (PDF, 114 kB) a Medúza – libreto (PDF, 198 kB)

SKT 2010: Záhady vesmíru


III. ročník Kozmického dizajnu nasmeroval našu pozornosť na prácu študenta Strednej umeleckej školy v Prešove Jakuba Jenču. Výstavu s názvom MEDZIPRIESTORY sme otvárali pri prítomnosti 38 návštevníkov.

SKT 2009: Vesmír pre vzdelávanie


II. ročník výstavy Kozmický dizajn v znamení výstavy Mgr. art. Evy Tkáčikovej a kurátorky PhDr. Edity Vološčukovej. Vernisáže výstavy dňa 11. novembra 2008 sa zúčastnilo 80 návštevníkov. Výstava trvala až do konca roka 2008.

SKT 2008: Výskum vesmíru


I. ročník Kozmický dizajn

SKT 2007: 50 rokov v kozme