Vedomostná súťaž
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2023

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
28.3.2023
25.4.2023
13.6.2023
I. kategória
29.3.2023
26.4.2023
14.6.2023
III. kategória
30.3.2023
27.4.2023
15.6.2023

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo na pôde Hvezdárne a planetária v Prešove.


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Štatút 33. ročníka súťaže (PDF)
Prihláška na súťaž (DOCX)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Výsledky celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“

2023 | 2022