Vedomostná súťaž
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2023

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
28.3.2023
25.4.2023
13.6.2023
I. kategória
29.3.2023
26.4.2023
14.6.2023
III. kategória
30.3.2023
27.4.2023
15.6.2023


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Štatút 33. ročníka súťaže (PDF)
Prihláška na súťaž (DOCX)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2023

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2022

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2021

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2020

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2019

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2018

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2023

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2022

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2021

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2020

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2019

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2018

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014


Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja