Vedomostná súťaž
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2024

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
25.3.2024
23.4.2024
11.6.2024
II. kategória
26.3.2024
24.4.2024
12.6.2024
III. kategória
27.3.2024
25.4.2024
13.6.2024

Celoslovenské kolo sa uskutoční na pôde Hvezdárne a planetária v Prešove.


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF, 535 kB)
Štatút 34. ročníka súťaže (PDF, 630 kB)
Prihláška na súťaž (DOCX, 16 kB)
Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 44 kB)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF, 59 kB)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF, 67 kB)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF, 76 kB)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF, 67 kB)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF, 68 kB)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF, 77 kB)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014


Výsledky celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“

2023 | 2022