Vedomostná súťaž „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2019

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
19. 3. 2019
15. 4. 2019
11. 6. 2019
II. kategória
20. 3. 2019
16. 4. 2019
12. 6. 2019
III. kategória
21. 3. 2019
17. 4. 2019
13. 6. 2019


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Štatút 29. ročníka súťaže (PDF)
Prihláška na súťaž (DOCX)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2019

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2018

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2019

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2018

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014


Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja