Vedomostná súťaž
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2021

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
23. 3. 2021

II. kategória
24. 3. 2021

III. kategória
25. 3. 2021


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Štatút 31. ročníka súťaže (PDF)
Prihláška na súťaž (DOCX)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2021

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2020

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2019

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2018

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2020

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2019

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2018

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014


Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja