Vedomostná súťaž „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2020

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
21. 4. 2020

II. kategória
21. 4. 2020

III. kategória
21. 4. 2020


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Štatút 30. ročníka súťaže (PDF)
Prihláška na súťaž (DOCX)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2020

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2019

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2018

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2020

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2019

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2018

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014


Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja