Vedomostná súťaž
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2022

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
29.3.2022
26.4.2022
14.6.2022
II. kategória
30.3.2022
27.4.2022
15.6.2022
III. kategória
31.3.2022
28.4.2022
16.6.2022

Celoslovenské kolo uskutočnené na pôde Hvezdárne a planetária v Prešove


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Štatút 32. ročníka súťaže (PDF)
Prihláška na súťaž (DOCX)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2022

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2021

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2020

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2019

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2018

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2022

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2021

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2020

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2019

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2018

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014


Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
„Čo vieš o hviezdach?“ 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja