Vedomostná súťaž „ČO VIEŠ O HVIEZDACH?”

Termíny 2018

 
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
I. kategória
26. 3. 2018
24. 4. 2018
5. 6. 2018
II. kategória
27. 3. 2018
25. 4. 2018
6. 6. 2018
III. kategória
28. 3. 2018
26. 4. 2018
7. 6. 2018

Celoslovenské kolo sa uskutoční v priestoroch
Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Prihláška na súťaž (DOC)

Okruhy otázok – I. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – okres (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – okres (PDF)

Okruhy otázok – I. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – II. kategória – kraj (PDF)
Okruhy otázok – III. kategória – kraj (PDF)


Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2018

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014


Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2018

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014


Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja